Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. powstało w roku 1997 w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - działającego na podstawie przepisów o przedsiębiorstwach państwowych - w jednoosobową Spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawowym przedmiotem działalności jest wytwarzanie, dystrybucja i obrót ciepłem. Spółka ponadto zajmuje się także eksploatacją, konserwacją, remontami i modernizacją urządzeń ciepłowniczych eksploatowanych przez Spółkę. Wydajemy także warunki techniczne i uzgodnienia dokumentacji technicznej w zakresie podłączeń do urządzeń ciepłowniczych. Spółka prowadzi dodatkowo parking dla pojazdów ciężarowych oraz wykonuje usługi transportowe.

W okresie ostatnich 15 lat zmodernizowane zostały praktycznie wszystkie kotłownie na paliwo stałe. W chwili obecnej są one opalane gazem lub podłączone zostały do miejskiej sieci cieplnej. Powyższe działania miały na celu dostarczanie ciepła odbiorcom w sposób ciągły i bez zakłóceń zgodnie z przepisami "Prawa energetycznego" i ochrony środowiska naturalnego.

Spółka eksploatuje osiem kotłowni lokalnych o łącznej mocy 2.389 kW oraz kotłownie miejską o mocy 16 MW. Długość naszej sieci ciepłowniczej wynosi 10.168 m. Na wielkości te składają się:

-sieć magistralna o długości 3.798 m,
-sieć rozdzielcza o długości 4.541 m,
-sieć przyłączeniowa o długości 1.829 m.

Łączna pojemność sieci ciepłowniczej wynosi 475 m3.

W roku 2005 Spółka zmodernizowała kotłownie w Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej. Moc w/w kotłowni gazowej to 130 kW.

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2005/2006 przyłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej, zlokalizowany przy ul. Sczanieckiej, Zespół Szkół nr 2. Moc tego odbiorcy to 578,4 kW.

W kolejnych latach Spółka sukcesywnie podłączała do sieci ciepłowniczej następne obiekty. Inwestycje w całości finansowaliśmy ze środków własnych.

W roku 2006, wybudowaliśmy i podłączyliśmy do miejskiej sieci cieplnej węzeł przy ul. Wypoczynkowej 53 ( moc 313,5 kW ) oraz węzeł w Przedszkolu im "Bolka i Lolka" na os. Północ 8 (moc 224,7 kW ).

Rok 2009, kolejna inwestycja w węzeł cieplny dla budynku Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji  na os. Północ 37a. Moc węzła to 201 kW.

Rok 2010, pozyskanie nowego odbiorcę ciepła, węzeł zasilający budynek mieszkalny na os. Północ 24. Zapotrzebowanie mocy tego odbiorcy to 298,4 kW.

W latach 2011 i 2014 Spółka przebudowała w technologii preizolowanej sieć cieplną na os. Batorego w rejonie budynków 19,20,26,27,28 oraz parkingu przy pawilonach handlowych. 

W roku 2012, przychylając się do wniosków mieszkańców ul. Nowej, wykonaliśmy inwestycję polegającą na zmodernizowaniu kotłowni zlokalizowanej przy ul. Nowej 6. Zmieniono źródło ciepła z paliwa stałego na gazowe. Aktualna moc tej kotłowni to 280 kW.

W roku 2014 zlikwidowaliśmy ostatnią kotłownię opalaną paliwem stałym, zlokalizowaną przy ul. Ogrodowej 22. Zastąpiliśmy ją kotłownią gazową o mocy 140 kW.

W związku z pracami termomodernizacyjnymi, prowadzonymi przez odbiorców ciepła w latach 2006-2013, moc zamawiana obniżyła się na sieci cieplnej o 3,257 MW natomiast w kotłowniach lokalnych o 0,785 MW.