Działając w trybie par. 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych informujemy, iż struktura wykorzystywanych paliw pierwotnych do produkcji en. cieplnej w 2017 roku była nstępująca: 

- gaz ziemny - 3 016 713 m3

- olej opałowy - 2,5 m3

Emisja pyłów i gazów ze spalonych paliw wyniosła:

- CO2 - 4 152 507,88 kg

- SO2 - 3,32 kg

- NOx - 7825,84 kg

- CO - 574,43 kg

- pyły - 37,34 kg