Działając w trybie par. 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych informujemy, iż struktura wykorzystywanych paliw pierwotnych do produkcji en. cieplnej w 2018 roku była nstępująca: 

- gaz ziemny - 3 331 616 m3

- olej opałowy - 10 m3

Emisja pyłów i gazów ze spalonych paliw wyniosła:

- CO2 - 4 598 972,00 kg

- SO2 - 13,30 kg

- NOx - 8 679,89 kg

- CO - 638,01 kg

- pyły - 61,15 kg