DZIAŁALNOŚĆ KONCESJONOWANA

 

Podstawa działalności Spółki jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła, na które spółka posiada koncesje.

Decyzjami Prezesa URE z dnia 28.10.1998r. udzielone zostały koncesje na: wytwarzanie nr WCC/ł10/227/U/OT-5/98/RO, przesyłanie i dystrybucje ciepła nr PCC/ł19/227/U/OT-5/98/RO oraz obrót ciepłem OCC/90/227/U/OT-5/98/RO.

Koncesja na obrót ciepłem wygasła z dniem 22.06.2005r. decyzją nr OCC/90A/227/W/OPO/2005/MP. Od 27.02.2018 r. obowiązują koncesje na wytwarzanie ciepła - WCC/310/227/U/OT-5/98/RO oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła - PCC/319/227/U/OT-5/98/RW.

 

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

 

Istotą działalności nie objętej koncesją jest:

-eksploatacja, konserwacja, remonty i modernizacja urządzeń ciepłowniczych eksploatowanych przez Spółkę,

-programowanie rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego,

-wydawanie warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji technicznej w zakresie podłączeñ do urządzeń ciepłowniczych eksploatowanych przez Spółkę.

 

 

 

PARKING DLA TIR

 

Spółka prowadzi parking dla samochodów ciężarowych typu TIR.

Parking zlokalizowany jest na terenie ogrodzonym i całodobowo strzeżonym przez firmę ochroniarską.

 

 

 

USŁUGI TRANSPORTOWE

Spółka na bazie posiadanego taboru i sprzętu specjalistycznego świadczy usługi obejmujące wynajem ładowarki.

 

CENNIK OPŁAT ZA WYNAJEM SPRZĘTU
W związku ze wzrostem kosztów oraz inflacją, z dnia 01.01.2015r. prowadza się nowe stawki za 1 godz. najmu.

 

 

Lp.

 

Nazwa sprzętu

Cena za
1 godz.
netto

Cena za
1 km
netto

1

ładowarka UN-053

73,00

-

2

ciągnik Ursus 912

77,00

-

3

samochód VOLKSWAGEN

39,00

0,8358

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

Do wyżej wymienionych stawek doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Za czas wynajmu przyjmuje się czas jaki upływa od wyjazdu do powrotu na bazę Spółki.