Obecnie obowiązuje taryfa dla ciepła NR OPO-4210-67(15)/2014/2015/227/XI/ASZ1, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 marca 2015r. poz. 1122.

Z dniem 01.07.2016. wchodzi do stosowania taryfa dla ciepła NR OPO-4210-15(8)/2016/227/XII/ASZ1, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2016r. poz. 3404 zawierająca obniżone ceny ciepła.

Link 1

Link 2


 

Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii.

Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej.

Działając na podstawie art.116 ust.13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015r. poz.478, z późn. zm.) informujemy, że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Komunalnej 26 wyniósł w 2015 roku: 0%.