PECNT LOGO

Taryfa Dla Ciepła

Przewiń do dołu

Taryfa Dla Ciepła

Zrozumienie potrzeb naszych klientów oraz dbałość o efektywność energetyczną są dla nas priorytetem. Nasza elastyczna taryfa umożliwia dostosowanie kosztów do rzeczywistego zużycia, zapewniając tym samym optymalne wykorzystanie ciepła dla Państwa potrzeb. Dzięki jasnym zasadom i atrakcyjnym stawkom, nasza taryfa stanowi gwarancję korzystnych rozwiązań dla każdego klienta.

Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii

Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej.

Działając na podstawie art.116 ust.13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015r. poz.478, z późn. zm.) informujemy, że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Komunalnej 26 wyniósł w 2015 roku: 0%.

Informacja w sprawie najnowszej taryfy

Taryfa obowiązująca od 01.12.2022 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OPO.4210.63.2022.MWo

taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4195 Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html

Taryfa nie jest publikowana w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego tylko w BIULETYN BRANŻOWY URE – Ciepło, Nr 703 (1990) 14 listopada 2022 r.

OD DNIA 09.01.2023 r. Zmiana do obowiązującej taryfy

Zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OPO.4210.101.2022.MNI, która została opublikowana w BIULETYN BRANŻOWY URE – Ciepło, Nr 904 (2164) 23 grudnia 2022 r.

taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4195, Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html

OD DNIA 01.05.2023 r. Zmiana do obowiązującej taryfy

Zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OPO.4210.34.2023.MNI, która została opublikowana w BIULETYN BRANŻOWY URE – Ciepło, Nr 192 (2380) 12 kwietnia 2023 r.

taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4366, Taryfy-opublikowane-w-2023-r.html

Opublikowane przez Prezesa URE maksymalne ceny dostaw ciepła

OD DNIA 01.03.2023 r.

Postępując zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.) Oznajmiamy, że wartości ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło, stosowanych przez PEC w Nowym Tomyślu Sp. z o.o., zgodnie z zatwierdzoną taryfą, w dniu 30 września 2022 r., powiększone o 40% zostały zawarte w załączniku:

informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/10923, Informacja-nr-92023.html

Wszystkie taryfy

BIULETYN BRANOWY URE Ciepło Nr 192 (2380) 12 kwietnia 2023

BIULETYN BRANŻOWY URE Ciepło Nr 904 (2164) 23 grudnia 2022

BIULETYN BRANOWY URE Ciepło Nr 730 (1990) 14 listopada 2022

BIULETYN BRANOWY URE Ciepło Nr 403 (1663) 29 czerwca 2022

BIULETYN BRANOWY URE Ciepło Nr 80 (1341) 8 lutego 2022

BIULETYN BRANOWY URE Ciepło Nr 67 (1328) 31 stycznia 2022

BIULETYN BRANOWY URE Ciepło Nr 414 (1144) 23 listopada 2021

BIULETYN BRANOWY URE Ciepło Nr 304 (1034) 9 wrzenia 2021

BIULETYN BRANOWY URE Ciepło Nr 100 (443) 19 maja 2020

Zestawienie Taryf 1999-2023

Skip to content