PECNT LOGO

Przyłącz Się

Przewiń do dołu

Przyłącz Się Do Nas

Zachęcamy do dołączenia do naszej dynamicznej społeczności, skupiającej pasjonatów branży energetycznej. Dołączając do nas, stajesz się częścią zaangażowanego zespołu, którego celem jest wspieranie odbiorców ciepła w sposób nieprzerwany, bezawaryjny i zgodny z najwyższymi standardami technicznymi. Razem możemy tworzyć lepszą przyszłość energetyczną dla naszej społeczności.

Krok
1

Wypełnij i dostarcz do nas zapytanie dotyczące możliwości przyłączenia do miejskiej sieci cieplnej.

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, wypełnij i dostarcz wniosek o określenie technicznych warunków przyłączenia.

Krok
2
Krok
3

Po zaakceptowaniu warunków przyłączenia, zostanie sporządzona umowa przyłączeniowa.

Przygotowanie dokumentacji technicznej zgodnie z ustalonymi warunkami, obejmującymi obszary wynikające z zawartej umowy przyłączeniowej oraz uzgodnienia.

Krok
4
Krok
5

Realizacja inwestycji.

Sporządzenie protokołu odbioru końcowego inwestycji i przekazanie węzła do eksploatacji.

Krok
6
Krok
7

Podpisanie umowy o sprzedaży ciepła.

Rozpoczęcie dostaw ciepła na wniosek odbiorcy.

Krok
8

Pobierz wymagane dokumenty

W celu sprawnego postępu w procesie przyłączania do naszej miejskiej sieci cieplnej, udostępniamy Państwu dostęp do niezbędnych dokumentów. Skorzystaj z przycisku, aby pobrać wymagane formularze oraz instrukcje.

Informacje O Wymaganych Dokumentach

Do wniosku o warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej należy dołączyć podane niżej dokumenty, które są niezbędne do przygotowania umowy o przyłączenie oraz umowy sprzedaży. Najważniejszym z dokumentów jest ten, który potwierdza Tytuł prawny odbiorcy do ogrzewanego obiektu. Pozostałe dokumenty uzależnione są od tego z jakim klientem mamy do czynienia.

W przypadku spółki prawa handlowego:

• Aktualny wypis z KRS,
• Decyzja Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP,
• Pełnomocnictwo (w przypadku osób nieuprawnionych do reprezentowania Spółki),
• Umowa Spółki lub jej statut.

W przypadku spółki cywilnej lub os. fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

• Odpis umowy Spółki, Statutu lub Uchwały, z których wynika prawo reprezentacji,
• Zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej,
• Decyzja Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP,
• Zgoda współmałżonków do zaciągania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy,
• Dokumenty tożsamości wspólników/współwłaścicieli.

W przypadku wspólnoty mieszkaniowej:

• Odpis Uchwały, z której wynika prawo reprezentacji (Powołanie Zarządu Wspólnoty),
• Odpis Statutu lub regulaminu Wspólnoty,
• Decyzja Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP,
• Nr licencji zarządcy oraz odpis umowy o zarządzanie,
• Przy umowie o przyłączenie – Uchwała Wspólnoty wyrażająca zgodę na przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W przypadku podmiotu prawnego:

• Aktualny wyciąg z właściwego Rejestru, do którego wpisany jest podmiot,
• Decyzja Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP,
• Pełnomocnictwo (potwierdzone notarialnie) w przypadku osób nieuprawnionych do reprezentacji podmiotu zgodnie z wypisem z właściwego rejestru.

W przypadku konsumenta:

• Zgoda współmałżonka do zaciągania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

W celu wykonania przyłączenia wymagane jest również:

• Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.

Skip to content