PECNT LOGO

Cennik Opłat Za Usługi Dodatkowe

Przewiń do dołu

Opłaty Za Usługi Dodatkowe

Zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w ciepło oraz umową na dostarczanie energii cieplnej, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej               Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu pobiera opłaty za wykonanie dodatkowo zleconych usług.

Chcielibyśmy poinformować, że od dnia 01.07.2022 opłaty za dodatkowo zlecone usługi wynoszą netto:

Opłata za Dodatkowo Zlecone Przerwanie i Wznowienie Dostarczania Ciepła

50 Za obiekt
  • W przypadku zleconego przerwania i wznowienia dostarczania ciepła, naliczana jest opłata w wysokości 50,00 zł za obiekt, obejmująca zarówno wejście cieplne, jak i budynek. To usługa gwarantująca elastyczność w korzystaniu z dostaw ciepła.

Opłata za Odczyt Wodomierza Wody do Podgrzewania

6,50 Za 1 Sztukę
  • Za każdy odczyt wodomierza wody do podgrzewania, naliczana jest opłata w wysokości 6,50 zł za 1 sztukę. Ta usługa pozwala na precyzyjne monitorowanie zużycia wody przeznaczonej do podgrzewania, co jest istotne dla dokładnych rozliczeń.

Opłata za Opróżnienie lub Napełnienie Instalacji Wewnętrznej

85 Za Obiekt
  • W celu opróżnienia lub napełnienia instalacji wewnętrznej związanej z dostawą ciepła, naliczana jest opłata w wysokości 85,00 zł. Ta usługa zapewnia prawidłowe działanie instalacji oraz utrzymanie jej optymalnej wydajności.

Opłata za Odczyt Podlicznika Ciepła

6,50 za 1 sztukę
  • Dla każdego odczytu podlicznika ciepła naliczana jest opłata w wysokości 6,50 zł za 1 sztukę. To usługa umożliwiająca monitorowanie zużycia ciepła oraz prowadzenie dokładnych rozliczeń.
Skip to content