PECNT LOGO

Informacje związane z dalszą ochroną odbiorców ciepła

Budynek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.

Informacje związane z dalszą ochroną odbiorców ciepła

Szanowni Państwo

W związku z zapytaniami o dalszą ochronę odbiorców ciepła uprzejmie informujemy, iż stosowany do tej pory mechanizm ochrony ceny został przedłużony na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz.U. 2023 r. poz. 2760) do 30 czerwca 2024 r. na dotychczasowych zasadach.

Złożone przez Państwa oświadczenia są nadal aktualne i na ich podstawie będziemy dokonywali rozliczeń za ciepło, z uwzględnieniem obowiązujących rekompensat.

Zakres podmiotów objętych ochroną (podmiotów uprawnionych) nie uległ zmianie. Pozostają nimi gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty zobowiązane do dostaw na potrzeby mieszkaniowe oraz podmioty użyteczności publicznej.

W przypadku zmiany stanu faktycznego prosimy o wypełnienie oświadczenia będącego załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 grudnia 2023 r. (Dz. U. poz. 2823) – link dostępu przedstawiamy poniżej.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002823

Skip to content