PECNT LOGO

Kierownictwo PEC-u w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. uczestniczyło w tegorocznych Targach POLECO

Kierownictwo PEC-u w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. uczestniczyło w tegorocznych Targach POLECO

Dnia 18.10.2023 r. podczas paneli tematycznych prelegenci prezentowali kwestie szeroko pojętej geotermii, jako alternatywnego źródła ciepła i energii, w czasach transformacji energetycznej we współdziałaniu z programami na rzecz obywateli w tym „programem czyste powietrze”.

Wskazano potrzebę określania i wspólnego opracowywania strategicznych „map drogowych” w dochodzeniu do lokalnej identyfikacji najbardziej optymalnego koncepcyjnie potencjału energetycznego. 

Zwrócono uwagę na etapowość procesu polegającego na rozpoznaniu, określeniu zdolności technicznych i możliwości wykorzystania w lokalnym wymiarze ciepłownictwa. 

Podkreślono, że nieodzownym aspektem w dążeniu do transformacji ciepłownictwa jest zaznajamianie się z przykładami „dobrych praktyk” podmiotów, które przeszły już wspomniane procesy. 

Zasygnalizowano również, że w następnych okresach finansowanie projektów, których celem jest bezpieczeństwo energetyczne oraz stała niezakłócona dostawa ciepła, w akceptowalnych dla odbiorców ciepła cenach będzie „szeroko otwarte”.

UWAGA
1. Informujemy, że od 1 maja 2024 r. wchodzi zmiana zasad parkowania na parkingu. Więcej informacji znajduje się w aktualnościach.
2. PRZETARG NIEOGRANICZONY – 7-PN-S-2024 - remont i przebudowa odcinków sieci cieplnych na Os. Batorego w Nowym Tomyślu
Skip to content