PECNT LOGO

Kierownictwo PEC-u uczestniczyło w tegorocznych Targach POLECO

Budynek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.

Kierownictwo PEC-u uczestniczyło w tegorocznych Targach POLECO

Dnia 18.10.2023 r. podczas paneli tematycznych prelegenci prezentowali kwestie szeroko pojętej geotermii, jako alternatywnego źródła ciepła i energii, w czasach transformacji energetycznej we współdziałaniu z programami na rzecz obywateli w tym „programem czyste powietrze”.

Wskazano potrzebę określania i wspólnego opracowywania strategicznych „map drogowych” w dochodzeniu do lokalnej identyfikacji najbardziej optymalnego koncepcyjnie potencjału energetycznego. 

Zwrócono uwagę na etapowość procesu polegającego na rozpoznaniu, określeniu zdolności technicznych i możliwości wykorzystania w lokalnym wymiarze ciepłownictwa. 

Podkreślono, że nieodzownym aspektem w dążeniu do transformacji ciepłownictwa jest zaznajamianie się z przykładami „dobrych praktyk” podmiotów, które przeszły już wspomniane procesy. 

Zasygnalizowano również, że w następnych okresach finansowanie projektów, których celem jest bezpieczeństwo energetyczne oraz stała niezakłócona dostawa ciepła, w akceptowalnych dla odbiorców ciepła cenach będzie „szeroko otwarte”.

Skip to content