PECNT LOGO

PEC w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. złożyło Wniosek Aplikacyjny do NFOŚiGW. Wartość dofinansowania 5.589.203,86 zł

PEC w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. złożyło Wniosek Aplikacyjny do NFOŚiGW. Wartość dofinansowania 5.589.203,86 zł

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. z satysfakcją informuje, że przygotowało projekty i złożyło Wniosek o dofinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Zespół autorski pod kierownictwem Prezesa Zarządu – Artura Bąka opracował Projekt pn. „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Nowym Tomyślu oraz jego sąsiedztwie” w ramach którego zamieścił sześć przedsięwzięć dotyczących budowy nowych jak i modernizacji istniejących sieci ciepłowniczych.

Zakres Projektu uwzględnia:

a) budowę przyłączy cieplnych, a w szczególności do budynku mieszkalnego nr 39 na os. Stefana Batorego, budynku mieszkalnego na osiedlu Księżycowym przy ulicy Wiatrakowej oraz do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Komunalnej,
b)  budowę osiedlowej sieci cieplnej, a w szczególności w rejonie ulicy Komunalnej – Grudniowej,
c)  remonty i przebudowy osiedlowych sieci cieplnych, a w szczególności w rejonie ulicy Stanisława Musiała oraz ulicy Emilii Sczanieckiej,
d)  nadzory inwestorskie, w ramach których prowadzona będzie koordynacja procesów budowy,
e)  działania edukacyjne w zakresie racjonalnego gospodarowania energią cieplną i postaw proekologicznych,
f)   działania promocyjne.

Projekt realizowany będzie etapowo zgodnie z harmonogramem. Budżet Projektu ustalono na poziomie 7.011.923,10 zł wydatków kwalifikowanych, z tego do dofinansowania przewiduje się kwotę 5.589.203,86 zł.

Realizacje powyższych zadań przyniosą wymierne korzyści w postaci zwiększenia liczby odbiorców naszych usług, zmniejszenia strat ciepła w infrastrukturze istniejącej oraz wyeliminują awarie. Przystępujemy do rozstrzygania postępowań przetargowych i przechodzimy do fazy wykonawstwa.

Skip to content