PECNT LOGO

ZAMÓWIENIA DO 130 TYS. ZŁ – I/10/K-732/23 – zapytanie ofertowe na projekt i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenu PEC oraz znajdujących się na nim budynków

Budynek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.

ZAMÓWIENIA DO 130 TYS. ZŁ – I/10/K-732/23 – zapytanie ofertowe na projekt i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenu PEC oraz znajdujących się na nim budynków

W związku z unieważnieniem postępowania nr I/8/K-732/23 o udzieleniu zamówienia publicznego dot. dokumentacji projektowej i budowy systemu monitoringu dla terenu PEC, Spółka ponownie zaprasza do składania ofert cenowych na zapytanie ofertowe na projekt i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenu PEC oraz znajdujących się na nim budynków.
 
Termin składania ofert: 17.11.2023 r. do godz. 09:00.
 
Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP): https://pecnt.bip.gov.pl/publiccontracts/view/44582

UWAGA
1. Informujemy, że od 1 maja 2024 r. wchodzi zmiana zasad parkowania na parkingu. Więcej informacji znajduje się w aktualnościach.
2. PRZETARG NIEOGRANICZONY – 7-PN-S-2024 - remont i przebudowa odcinków sieci cieplnych na Os. Batorego w Nowym Tomyślu
Skip to content