PECNT LOGO

Wizyta w Wągrowcu

Wizyta w Wągrowcu

W oczekiwaniu na pozytywne rozpatrzenie złożonego przez Gminę Nowy Tomyśl wniosku o dofinansowanie wykonania otworu badawczo-eksploatacyjnego GT-1 dla ujęcia wód geotermalnych w Nowym Tomyślu, 12 września 2023 roku w ramach dobrych praktyk samorządowcy, Burmistrz Nowego Tomyśla oraz przedstawiciel PEC na zaproszenie Burmistrza Miasta Wągrowca udali się z wizytą gospodarczą do Wągrowca.

W gminie Wągrowiec po wyłonieniu wykonawcy robót trwają prace wiertnicze otworu o konstrukcji projektowej zbliżonej do Projektu geologiczno/technicznego Nowego Tomyśla.

Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń w zakresie pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także omówiono proces prowadzonych czynności których zwieńczenie umożliwiło fizyczne prowadzenie robót geologicznych.

Skip to content