PECNT LOGO

ZAPYTANIE O CENĘ – 1/ZP/E/23 – Zapytanie ofertowe na dostawę 18 metrów sześciennych lekkiego oleju opałowego

Budynek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.

ZAPYTANIE O CENĘ – 1/ZP/E/23 – Zapytanie ofertowe na dostawę 18 metrów sześciennych lekkiego oleju opałowego

Przedmiotem postępowania jest dostawa 18 metrów sześciennych lekkiego oleju opałowego loco kotłownia 732 w Nowym Tomyślu.
Parametry jakie powinien spełniać olej opałowy wyszczególniono w zapytaniu ofertowym.
 
Termin składania ofert: 04.12.2023 r. do godz. 10:00.
 
Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP): https://pecnt.bip.gov.pl/publiccontracts/view/45253

Skip to content