PECNT LOGO

Oświadczenie odbiorców ciepła

Budynek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.

Oświadczenie odbiorców ciepła

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  w dzienniku ustaw  z dnia 20 września 2022 r (Dz.U. z 2022 r. poz. 1975) zamieszczono wzory oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła (wspólnoty, spółdzielnie i inne podmioty wrażliwe wymienione w art. 4 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw). 

Prosimy o wypełnienie oświadczeń i ich zwrot w terminie do 21 dni liczonych od dnia następującego po dniu ogłoszenia ustawy.

UWAGA
1. Informujemy, że od 1 maja 2024 r. wchodzi zmiana zasad parkowania na parkingu. Więcej informacji znajduje się w aktualnościach.
2. PRZETARG NIEOGRANICZONY – 7-PN-S-2024 - remont i przebudowa odcinków sieci cieplnych na Os. Batorego w Nowym Tomyślu
Skip to content