PECNT LOGO

Polityka Prywatności

Przewiń do dołu

Polityka Prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu dostarczenie informacji na temat sposobu, w jaki gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2023 r.
Data wejścia w życie 29 sierpnia 2023 r.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje politykę Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o., ul. Komunalna 26, 64-300 Nowy Tomyśl, e-mail: biuro@pecnt.pl, telefon: 61 44 23 181, jej wykorzystywanie i ujawnianie gromadzonych przez nas informacji podczas korzystania z naszej strony internetowej (https:\\pecnt.pl). („Serwis"). Uzyskując dostęp lub używając the Service, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnienie Twoich danych zgodnie z niniejszymi postanowieniami Polityki prywatności. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy nie uzyskiwać dostępu do Usługi ani nie korzystać z niej.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do modyfikowania Polityki Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. Administrator danych nie ma obwiazku powiadamiania użytkowników o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie. Zmieniona Polityka będzie obowiązywać po upływie 180 dni od daty jej zmiany. Dalszy dostęp lub korzystanie z Usługi po upływie tego czasu będzie oznaczać akceptację zmienionej polityki prywatności. Dlatego zalecamy, aby okresowo przeglądać stronę.

 1. Twoje prawa:

  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.

  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.

  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji).

  Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.

  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora.

  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

 2. Pliki cookie itp.

  Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, zasadach ich występowania oraz w jaki sposób je wyłączyć, prosimy zapoznać się z naszą Polityką plików cookies.

 3. Bezpieczeństwo:

  Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla nas bardzo ważne i stosujemy rozsądne środki bezpieczeństwa aby zapobiec utracie, niewłaściwemu lub nieupoważnionemu użyciu Państwa danych zgodnie z naszymi kontrolami.

  Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron.

  Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika.

  Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zaleceń korzystania z internetu.

 4. Linki stron trzecich i wykorzystanie Twoich informacji:

  Nasz Serwis może zawierać łącza do innych stron internetowych które nie są przez nas obsługiwane. Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z politykę prywatności każdej odwiedzanej witryny.

 5. Inspektor ds. skarg / ochrony danych:

  Spółka nie powołała inspektora ochrony danych osobowych, w związku z powyższym w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy kontaktować się z Prezesem Zarządu w siedzibie Spółki.

  Mogą Państwo wysłać pismo na adres Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o., ul. Komunalna 26, 64-300 Nowy Tomyśl lub też wiadomość e-mail na adres: biuro@pecnt.pl Rozpatrzymy Twoje wątpliwości zgodnie z obowiązującym prawem.

Skip to content